Gedijen aan de Maas

-

Gedijen aan de Maas

IMG_2320.JPG

Gedijen aan de Maas

 

Het plan

Problematiek

Jongeren (10 tot 18 jaar) hebben extra kaders nodig waartussen ze kunnen gedijen om te kunnen worden wie ze zijn. We leven in een snel veranderende wereld waarin gebrek aan diversiteit op educatief vlak uitblijft op scholen, zoals theater/kunst/ontspanning/sport. Prestatiedruk neemt toe en de wachtlijst bij de kinderpsychologe steeds langer. In een kleine gemeenschap van peuters tot ouderen gaan jongeren hun kwaliteiten beproeven onder begeleiding van een coach.

 

Doelgroep

Gedijen aan de Maas legt de focus op jongeren tussen de 10 en 18 jaar, maar betrekt Rotterdammers van elke leeftijd en pluimage in haar unieke concept. De focusdoelgroep bestaat uit jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, gericht op sociale redzaamheid en beter maatschappelijk functioneren.
 

Doel(en)

Hoofddoel: jongeren coachen.
 Eenzaamheid en het gevoel er ‘niet bij te horen’ komt niet alleen voor onder ouderen. Gedijen aan de Maas wil aan het begrip eenzaamheid positieve aandacht geven. Vanuit de kern van de samenleving, een bundeling van eigen krachten, eenzaamheid met liefde bestrijden. Door een mix van individuele aandacht en unieke coaching gaat Gedijen aan de Maas jongeren in hun kracht zetten. Niet uitgaan van wat er niet kan en wat je niet goed doet volgens het ‘systeem’, maar de minnen ombuigen naar plussen. Jongeren, binnen een positieve, creatieve omgeving onderwijzen, gericht op sociale redzaamheid en beter maatschappelijk functioneren. Maar bovenal; worden wie je bent, een mooi en waardevol mens.

Door het concept bereikte nevendoelen:
Gedijen aan de Maas is er niet alleen voor en door jongeren, maar voor en door alle type Rotterdammers. Door een tal van nevenactiviteiten en initiatieven, zie activiteiten, wordt Gedijen aan de Maas als het waren een mini utopische versie van ‘ons Rotterdam’. Een Rotterdam waarin we er nog écht voor elkaar zijn en met elkaar samenleven en waarin persoonlijke successen samen ontwikkelt en gevierd worden. 


Activiteiten

Hoofdactiviteit: jongeren coachen

Rotterdam is een bruisende ondernemende stad waar jongeren zichzelf staande moeten houden in een fase waarin zij kwetsbaar zijn en opzoek naar zichzelf. Rotterdam zou hierin een koploper kunnen worden hoe je dit voor deze grote groep mensen goed kan laten gedijen door niet de grenzen te accentueren maar om kaders aan te geven en mee te leren stromen onder begeleiding van een coach. Geijden aan de Maas heeft nu al vele professionals, met diverse specialismes, bereidt gevonden deze groep kwetsbare jongeren op unieke wijze te coachen.
 

Nevenactiviteiten
* Voorschoolse en vroegschoolse educatie: Het doel van VVE is: kinderen een betere start in het onderwijs geven, om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. Doormiddel van leerzame activiteiten worden peuters op een speelse wijze voorbereid op de basisschool. Dat gebeurt in een groep, waarbij extra aandacht wordt besteed aan taalstimulering met liedjes, boekjes en andere activiteiten. Telkens aan de hand van een thema. 
* Dag en nacht opvang: Een warm thuis voor mensen in nood of uit voorzorg, die hier aanmeren om op afstand van de situatie op krachten te komen. 
* Kinderopvang: kleinschalig kinderdagopvang. 
* Grote & kleine kunst: Grote en kleine (kinderen), kunstenaars krijgen er een plek bij om te exposeren. Het gebouw zelf en de omliggende omgeving van Gedijen aan de Maas, zal zelf qua vormgeving het grootste kunstwerk worden. 
* Open podium, sport & bewegen: Expressie, lichaamsbeweging, muziek, kunst: theater is een verrijking voor iedere ziel en een mooie manier om te onderwijzen en ontwikkelen. 
* Plantenkas & Garage: ondersteuning bij het coachen. Werken met je handen, om je hoofd leeg te maken, onder begeleiding van vrijwillige professionals. 
* Restaurant-café: Het restaurant met theatrale sfeer, biedt heerlijke dagschotels en ruimte voor educatie- en coachingsdoeleinden. Voor bezoekers, bewoners en werklui zal het café een bindende functie hebben. Het zal voor deze mensen een sociale ontmoetingsplek zijn, terwijl het voor de jongeren werkervaringsplaatsen biedt.

 

Innovativiteit

Door te investeren in Gedijen aan de Maas grijpt Rotterdam de unieke kans om Rotterdam met een groot project op de kaart te zetten, als sociale, innovatieve stad, waar nog écht wordt samengeleefd, waar ruimte is voor elk individu en waar we samen werken aan persoonlijke successen en ze ook vieren. Rotterdam wordt koploper met haar nieuwe kijk op coachen.

⦁    Gedijen aan de Maas gaat de strijd aan met de digitale prestatiemaatschappij, door terug te gaan naar de basis: écht contact en        écht wat doen. In een uiterst veranderlijke maatschappij, waar alles mogelijk is, ‘verdwalen’ immers ook jongeren steeds vaker,            met alle (psychische) gevolgen van dien. Gedijen aan de Maas geeft deze jongeren hernieuwde kaders en een positief zelfbeeld. 
⦁    Gedijen aan de Maas brengt jong & oud, arm en rijk, en elk type mens samen in een Rotterdamse thuishaven, waarin voor ieder          individu ruimte is. Rotterdam loopt voorop: realiseert dat er extra kaders nodig zijn en meer aandacht voor (geestelijk) geluk en            intrinsieke prestatie, om de toename in psychische en maatschappelijke klachten een halt toe te roepen.
⦁    Gedijen aan de Maas brengt laat mensen blijvend de positieve regie over hun eigen leven nemen[Symbool] geen eenmalige                educatie of hulp, maar mensen en vooral jongeren zelf helpen in hun kracht te komen, waarover zij van nature eigenlijk al     c             beschikken. Zodat kunnen zij uiteindelijk de wereld, met al haar veranderingen, zelf autonoom de baas. Niet de grenzen                     benadrukken (en daarmee juist overschrijding van die grenzen uitlokken), maar de kaders stellen en ontplooiing stimuleren. 
⦁    Geen focus op ‘hoe een ander vindt dat het moet’ (met de kans dat je nooit ‘succesvol’ wordt of er nooit bij hoort), maar de focus       op geluk en persoonlijk succes. Wie gelukkig is en persoonlijke successen behaalt, zorgt in deze wereld nooit voor overlast van           een ander. 
⦁    Dichter tot elkaar komen, meer persoonlijk écht contact in een steeds meer versnipperde samenleving. Gedijen in de Maas laat          zien dat in een stad als Rotterdam, bewoners van elk pluimage er voor elkaar zijn.

 

 

Professionals

⦁    Jeroen Hoorn: zal met zijn architectenoog en verruimende visie Gedijen aan de Maas zodanig gaan vormgeven, dat het een                trekpleister wordt in Rotterdam. Een groot kunstwerk op de pier van Rotterdam.

⦁    Theo Braams zal o.a. in de openbare ruimte rondom het gebouw Gedijen aan de Maas, de theaterzaal en sportruimtes op                   interactieve, educatieve, speelse en kunstzinnige objecten met een elementaire verbinding met de haven verwezenlijken.

⦁    Tom Bertram zal de visualisering van het gebouw voor zijn rekening nemen en tot leven brengen.

⦁    Femsvisie, mijn visie wordt gevoed en is gebaseerd op koppeling- en daadkracht & positieve energie om dit project te coachen.

⦁    Hans van Mechelen, drive to connect, vervoer, coaching en mobiele bijeenkomstruimte.

 

Sponsoren
⦁    FERROLIGHT Design
⦁    Mininghosting
⦁    CityLab010
 

Enkele Referenties

'Wij van Ferrolight zijn mega enthousiast over de plannen. we willen hierbij alvast toezeggen dat wij graag en met veel liefde, ons licht willen laten schijnen over de fantastische plannen van Gedijen aan de Maas voor de maatschappij.'

Ferrolight (Sponsor)

Voorbeeld: Ferrolight

Ik ken Mevrouw Bertram als een buitengewoon betrokken en gepassioneerde bewoner. Ze is een aanspreekpunt en zorgt voor saamhorigheid en cohesie in de wijk. Femke is ambitieus en een doorzetter en ze denkt out of the box. Door haar doorzettingsvermogen, aanspreekbaarheid en creativiteit is zij van grote waarde voor de wijk.

 

Kevin Verberkmoes.
Gebiedsnetwerker Kralingen

'Sociaal betrokken, Met aandacht voor het kwestbare individu (van jong tot oud) en zijn omgeving. Femke is sterk in het leggen van verbindingen om mensen of een buurt sterker en verantwoordelijker te maken. Femke heb ik leren kennen als een sociaal ondernemer met veel creativiteit.'

R. Overdam. Voorzitter van de gebiedcommisie Kralingen-Crooswijk.